Aleksandra Woźniak ponownie finalistką Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

W dniu 21 grudnia 2021 r. miało miejsce ogłoszenie wyników etapu centralnego olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Wśród finalistów znalazła się Aleksandra Woźniak – uczennica Technikum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej.

Do udziału w Olimpiadzie jak co roku zaproszeni zostali uczniowie średnich szkół zawodowych. Program Olimpiady obejmował wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej i tematu wiodącego w dziedzinie nauk ekonomicznych.    Temat   wiodący   VII    Olimpiady   brzmiał:    „Inflacja a zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce”.

W tym roku w etapie szkolnym uczestniczyło ponad 1900 uczniów z 75 szkół. W etapie okręgowym wzięło udział 390 uczniów z 69 szkół, a do etapu centralnego zakwalifikowano 66 uczniów.

Zawody Centralne odbyły się w formule zawodów strefowych.  Dla uczniów z Małopolski miejscem zmagań został Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.

Wszyscy, zarówno laureaci jak i finaliści uzyskali przywilej zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dla laureatów organizatorzy przewidują stosowne dyplomy oraz nagrody, które zostaną wręczone podczas „Gali Laureatów” planowanej w II połowie stycznia 2022 r.

Aleksandra Wożniak jest uczennicą klasy trzeciej. Kształci się w zawodzie:  technik rachunkowości. W zeszłym roku była zwolniona z egzaminu zawodowego w wyniku  zdobycia tytułu finalisty w poprzedniej edycji olimpiady.  Wspierają nas: