Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Wakacje czas zacząć! Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera odbyło się w dwóch turach. W czwartek, 23 czerwca, o godz. 15:00 pożegnano uczniów klas III Branżowej Szkoły I stopnia, zaś w piątek, 24 czerwca, o godz. 09:15 odbyła się uroczysta akademia dla klas Technikum, jak i pozostałych uczniów Szkoły Branżowej. Wydarzenia poprzedziły Msze Święte odprawione w limanowskiej bazylice.

Wakacje czas zacząć!

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera odbyło się w dwóch turach. W czwartek, 23 czerwca, o godz. 15:00 pożegnano uczniów klas III Branżowej Szkoły I stopnia, zaś w piątek, 24 czerwca, o godz. 09:15 odbyła się uroczysta akademia dla klas Technikum, jak i pozostałych uczniów Szkoły Branżowej. Wydarzenia poprzedziły Msze Święte odprawione w limanowskiej bazylice.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Albert Golonka – dyrektor ZSP nr 4 w Limanowej,  Feliks Piwowar – wiceprezes Szkolnego Związku Sportowego w Polsce, jak również grono rodziców licznie wyróżnionych uczniów.

Na wstępie Maria Szkarłat - dyrektor ZSOiZ im. ks. prof. Józefa Tischnera przywitała zgromadzonych na sali: gości, dyrekcję, nauczycieli, rodziców i uczniów oraz wyczytała listę tegorocznych laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, jak i naszych zdolnych sportowców. Uczniowie poza licznymi nagrodami otrzymali także wysokie gratyfikacje finansowe. Po akademii wzięli również udział wraz z rodzicami w poczęstunku.

Świadectwa z wyróżnieniem wręczył wicedyrektor Robert Sajdak wraz z wychowawcami, który przypomniał o organizowanej w naszym Zespole Szkół akcji pt. „Podzielmy się sercem”. Zamiast kwiatów na koniec roku przeprowadzono wśród uczniów i nauczycieli zbiórkę, z której dochód przeznaczono na zakup rzeczy niezbędnych dla ukraińskich ofiar wojny.

Głos zabrał dyrektor Albert Golonka, który wyraził wdzięczność i uznanie za dotychczasową współpracę w obszarze sportu. Wiceprezes Feliks Piwowar wręczył dyrektor Marii Szkarłat symboliczną statuetkę.

Pani dyrektor podziękowała całej społeczności szkolnej za trud wkładany każdego dnia w rozwój szkoły oraz kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia.

Po oficjalnej uroczystości uczniowie poszli ze swoimi wychowawcami do sal lekcyjnych, by odebrać świadectwa i udać się na zasłużone, długo oczekiwane wakacje.

Wszystkim życzymy udanego i aktywnego wypoczynku, wielu niezapomnianych przeżyć i wrażeń oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. Do zobaczenia wkrótce!

Wspierają nas: