Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci uczniów w następujących zawodach:
- sprzedawca - nauka trwa 3 lata
- wielozawodowa - nauka trwa 3 lata (murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk, blacharz samochodowy, kucharz, cukiernik, wędliniarz oraz inne zawody).

 

Pełny wykaz zawodów dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 

Uczniowie mają zagwarantowane bezpłatne korzystanie z podręczników!

Kandydaci powinni posiadać aktualne badania lekarskie (profilaktyczne) i przejść dodatkowe, specjalistyczne badania dla celów sanitarno - epidemiologicznych.
 

Po ukończeniu ZSZ absolwenci będą mogli kontynuować naukę (w systemie zaocznym) w Technikum Budowlanym i Liceum Uzupełniającym w tutejszej szkole.
 

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKĘ W ZAKŁADACH PRACY !