Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci uczniów w następujących zawodach:
- sprzedawca - nauka trwa 2 lata
- wielozawodowa - nauka trwa 2 lata (kucharz, posadzkarz) lub 3 lata (murarz, ślusarz, fryzjer, piekarz, cukiernik, blacharz samochodowy, elektryk, ślusarz - spawacz, oraz inne zawody).

 

Pełny wykaz zawodów dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 

Uczniowie mają zagwarantowane bezpłatne korzystanie z podręczników!

Kandydaci powinni posiadać aktualne badania lekarskie (profilaktyczne) i przejść dodatkowe, specjalistyczne badania dla celów sanitarno - epidemiologicznych.
 

Po ukończeniu ZSZ absolwenci będą mogli kontynuować naukę (w systemie zaocznym) w Technikum Budowlanym i Liceum Uzupełniającym w tutejszej szkole.
 

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKĘ W ZAKŁADACH PRACY !