Wysoka jakość nauczania • Ogólnopolski Ranking Techników PERSPEKTYWY

  2018 - Złota Szkoła
  30 miejsce w Polsce, 6 w Małopolsce
  177 miejsce w ogólnopolskim Rankingu Szkół Olimpijskich 2018

  2017 - Złota Szkoła

  69 miejsce w Polsce, 9 w Małopolsce

  2016- Złota Szkoła 
  Technikum Budowlane 26 w Polsce, 3 w Małopolsce
  pozostałe technika 84 miejsce w Polsce, 8 w Małopolsce

  2015 Złota Szkoła
  Technikum Budowlane 281 w Polsce, 34 w Małopolsce
  pozostałe technika 41 miejsce w Polsce, 5 w Małopolsce

  2014 Brązowa Szkoła
  Technikum Budowlane 293 miejsce w Polsce, 46 w Małopolsce
  pozostałe technika 222 w Polsce, 37 w Małopolsce

  2013 Srebrna Szkoła
  Technikum Budowlane 203 w Polsce, 29 miejsce w Małopolsce
  pozostałe technika 76 miejsce w Polsce, 7 miejsce w Małopolsce

  Laureat VII edycji konkursu SPARE AUSO 2016

  Otrzymaliśmy Nagrodę Jakości Nauczania Sapere Auso 2016 i  tym samym jesteśmy w gronie 10 małopolskich  placówek edukacyjnych  nagrodzonych w konkursie. Statuetkę Sapere Auso 2016 odebrał również m.in Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Technikum Łączności w Krakowie.

  Nagroda Jakości Nauczania przyznawana jest corocznie przez Komisję Główną Małopolskiej Fundacji Stypendialnej i Małopolskiego Programu Stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, edukacyjne i wychowawcze.  

  W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Marszałka Województwa Małopolskiego, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Miasta Krakowa, Polskiej Akademii Umiejętności, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Prezes Zarządu Sapere Auso- Małopolskiej Fundacji Stypendialnej. Nagroda przyznawana jest w kategoriach: szkoła wyższa, szkoła ponagimnazjalna, gimnazjum, instytucja kultury prowadząca działalność oświatowo-wychowawczą, klub sportowy prowadzący pracę szkoleniową z młodzieżą.

  Zdawalność matur uczniów ZSOiZ im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej na przestrzeni ostatnich lat w porównaniu z powiatem limanowskim i województwem malopolskim

  Olimpiady i konkursy

  ROK 2016/2017
  III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Buduj z Pasją” – Dawid Cabała i Karol Sewiło – uczniowie ZSZ

  • laureat II Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich – Jakub Golonka – uczeń TE
  • finaliści II Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich – Karolina Lachor, Mateusz Górszczyk – uczniowie TE


  ROK 2015/2016
  finalista Konkursu Wiedzy o UJ, zdobywca indeksu- Wojciech Musiał- uczeń TOR

  • laureat XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – Krzysztof Zelek - uczeń TB
  • II miejsce w finale III edycji Olimpiady Budowlanej pod patronatem Międzynarodowej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu – Tomasz Michorczyk – uczeń TB
  • I miejsce i tytuł laureata w „Konkursie na referat z zakresu matematyki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych” pod patronatem Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu – Iwona Bugańska i Aleksandra Kapitan – uczennice TOR
  • I miejsce i tytuł laureata w „Konkursie na referat z zakresu matematyki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych” pod patronatem Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu – Weronika Banach - uczennica TOR oraz Wioletta Banach - uczennica TE
  • laureat I Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich – Karolina Lachor – uczennica TE
  • finalista I Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich – Jakub Golonka – uczeń TE


  ROK 2014/2015
  finalistka Konkursu Wiedzy o UJ, zdobywczyni indeksu - Aneta Dutka - uczennica TE

  • laureat finałuII edycji Olimpiady Budowlanej pod patronatem Międzynarodowej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu – Dawid Zelek uczeńTB
  • II miejsce w finale II edycji Olimpiady Budowlanej pod patronatem Międzynarodowej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu – Mateusz Kądziołka 
  • uczeń TB
  • laureat XXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – Dawid Zelek – uczeń TB


  ROK 2013/2014

  • I miejsce wMałopolskim Konkursie „Śladami Żołnierzy Wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii” – Łucja Nowak- uczennica TOR
  • III miejsce w VI Międzynarodowym Turnieju Budowlanym w Raciborzu – Marcin Kowalczyk i Dawid Zelek – uczniowie TB


  ROK 2012/2013

  • II miejsce w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tischnerowskie Ślady oraz indeks Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – Wojciech Musiał- uczeń TOR


  ROK 2011/2012

  • III miejsce w II edycji konkursu „Mam zawód. Mam fantazję.” – Mateusz Pietrzak i Kamil Szewczyk – uczniowie TB
  • finaliści w Konkursie edukacyjnym EduRing! organizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu WSB-NLU w Nowym Sączu – Anna Sułkowska, Edyta Mucha, Agata Pazdur, Krzysztof Mikołajczyk, Krzysztof Król – uczniowie TE
  • II miejsce w ogólnopolskim projekcie KAFETERIA EDUKACYJNA LICEALISTÓW - AKADEMIA EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ zorganizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie – Anna Sułkowska – uczennica TE
  • finalistka I i II części finału X edycji Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości w Rzeszowie zorganizowanego na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Elżbieta Trystuła – uczennica TE


  ROK 2010/2011

  • laureat II Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej – Kamil Staszak – uczeń TL


  Pozostałe osiągnięcia naszych uczniów:

  ROK 2016/2017

  • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym „Gotuj lokalnie”


  ROK 2014/2015

  • I miejsce w Międzynarodowych Targach Gastronomicznych „ Eurogastro”
  • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim – Marzena Biskup – uczennica ZSZ
  • II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Pożarniczej – Paweł Pietrzak – uczeń ZSZ
  • III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja” – Grzegorz Kroczek – uczeń ZSZ
  • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Najlepsza Promocja Przedsiębiorczości” – Katarzyna Zięba i Małgorzata Wilczyńska – uczennice ZSZ
  • III miejsce w I Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Jaciążku – Paweł Pietrzak i Natalia Kita – uczniowie ZSZ
  • III miejsce ZSOiZ w III Małopolskim Turnieju Przedsiębiorczości (Polish Open University)


  ROK 2012/2013

  • III miejsce ZSOiZ w I Małopolskim Turnieju Przedsiębiorczości (Polish Open University)
  Zdawalność egzaminów zawodowych

  Zdawalność uczniów ZSOiZ im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie na przestrzeni ostatnich lat w porównaniu z powiatem limanowskim i województwem małopolskim


  2016

  Dodatkowa nieobowiązkowa kwalifikacja Technikum Rachunkowości, do której uczniowie Technikum  Ekonomicznego są przygotowywani za darmo w szkole. Egzamin zdają w czerwcu, po egzaminie maturalnym.  A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych ( czerwiec klasa 2)  A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych ( czerwiec klasa 2)  A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej ( styczeń klasa 4)  A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (czerwiec klasa 2)


  A.36 Prowadzenie rachunkowości ( styczeń klasa 4)  B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ( czerwiec klasa 2)  B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej ( styczeń klasa 4)   B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych ( czerwiec klasa 3)  T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych  ( czerwiec  klasa 2)


  Rok 2015


  A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych ( czerwiec klasa 2)  A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (czerwiec klasa 2)


  B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ( czerwiec klasa 2)


  B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych ( czerwiec klasa 3)

Wspierają nas: